Vi har to produkter på COVID-19 listen fra CareNet

Welldana Innocare er medlem af CareNet – et fagligt netværk drevet i samarbejde mellem DanishCare og Teknologisk Institut. Netværket råder over stor viden om løsninger til at afhjælpe virkningerne af COVID-19, og de har samlet et overblik over teknologierne i en oversigt, der løbende udvides.

– Den fortsatte smittespredning stiller krav til hurtige og effektive løsninger. Det gælder især teknologier inden for skærmløsninger, kørestole, senge og alarmer, som kan hjælpe sygehus- og plejepersonale. CareNet råder over et bredt felt af aftagere og aktører inden for velfærdsområdet, og vi har derfor samlet et teknologioverblik over løsninger, som kan aflaste. Læs mere på CareNet’s hjemmeside her.

Vi har to af vores produkter med på listen, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du står med en opgave i den nuværende situation, som du mener, vores produkter kan være med til at løse på en ny måde.

eLsa® kan skabe tryghed for borgere, der har fået udskudt planlagt hospitalsophold eller er hjemsendt tidligt

Sygehusene skal prioritere ressourcerne til de patienter, der er ramt af CONVID-19 og planlagte aktiviteter bliver udskudt og patienter hjemsendt til kommunal pleje. En konsekvens kan være øget faldrisiko, mindre aktiv adfærd og øget risiko for tryk-skader grundet inaktivitet. eLsa er en væg-monteret sensorteknologi, der registrer både fald og borgerens aktivitet/inaktivitet. Plejepersonalet/hjemmeplejen kan agere proaktivt ved inaktivitet eller hurtigt i tilfælde af fald. Evalueringsrapport fra Aalborg Kommune viser, at teknologien er stabil og sikker, og at opsætning og support tager ca. 4,5 time pr. bolig.

Læs mere om eLsa® og kontakt Maja, hvis du vil høre mere: mgl@welldana.com

eLsa hjælper under COVID-19

RotoFlex®-sengene gavner borgeren og sundhedspersonalet i en travl tid

RotoFlex® fuldautomatisk drejeseng gør borgeren mindre afhængig af hjælp og frigiver tid hos sundhedspersonalet, der løber stærkt i disse dage. RotoFlex® reducerer behov for fysisk kontakt, da sengen hjælper borgeren ind og ud af sengen uden hjælp fra andre. På den måde kan sengen være en del af indsatsen mod smittespredning.

Læs mere om RotoFlex® og kontakt Maja, hvis du vil høre mere: mgl@welldana.com

RotoFlex hjælper under COVID-19