Nyt produkt til falddetektion og aktivitetsmonitorering

eLsa™ kan genskabe tryghed efter fald i egen bolig

eLsa™ er en ikke kropsbåren sensorteknologi, der kan opdage, hvis en borger falder i eget hjem. Produktet er udviklet af finske MariCare, som også står bag udviklingen af ElsiFloor. Hvor ElsiFloor er meget velegnet ved ny- eller ombygning af plejecentre, at eLsa™ udviklet som et produkt, der nemt kan efterinstalleres. F.eks. i borgerens eget hjem.

Ud over at registrere fald, kan eLsa™ også opsamle aktivitetsmønstre omkring borgerens daglige aktiviteter. Det kan give indikationer om, hvorvidt borgeren får nok søvn, spiser (åbner køleskabet), besøger badeværelset og går ud af boligen. eLsa™ platformen giver online adgang til en 7 dages oversigtgraf samt en 6 måneders aktivitetsgraf. Ved at følge borgerens aktivitetsniveau over tid, bliver det synligt, hvis borgerens tilstand, måske langsomt, forværres.

eLsa™ er også en brand- og tyverialarm og er således en tryghedsskabenede teknologi for f.eks. borgere i egen bolig.

Sensorstave bliver installeret i alle relevante rum i borgerens hjem. Sensorerne sender trådløst data til eLea cloudserveren via en kabelbaseret eller mobil internetforbindelse.

Læs mere her og kontakt os, hvis du vil høre mere.