Slide Når sengen hjælper til Øget selvhjulpenhed til flere
borgere med RotoFlex®
Køb her
Slide Træn og bevar gangfunktionen Mere bevægelse med Rollz Motion®.
Rollator og transportstol i ét.
Køb her
Slide Sikkerhed og tryghed med eLsa™ sensorløsning til faldalarm
og aktivitetsmonitorering
Køb her
Slide Bedre arbejdsmiljø med
de rigtige hjælpemidler
Drejetårne til mennesker med
ingen eller lille gåfunktion
Køb her
Slide Når sengen hjælper til Øget selvhjulpenhed til flere
borgere med RotoFlex®
Køb her